• VV 1 Vecumnieki 25
  2 MVS 21
  3 Jaunlaicene 20
 • S1 1 Gastronome 24
  2 LSPA 20
  3 Krimulda 17
 • S2 1 Madona 29
  2 RVS Dev. 23
  3 DKD 21
 • V1 1 LSPA 33
  2 Ieskaties.lv 31
  3 Britney 29
 • MIX1 1 Filkuls 29
  2 Lokomotīve 27
  3 Ozollietas.lv 24

Olybet Entuziastu volejbola līga

Nolikums MIX līgai 2018/2019 sezonā.

 

1. Mērķis un uzdevumi

1.1. Sekmēt volejbola attīstību Rīgas pilsētā un tuvākajā apkārtnē;

1.2. Veicināt volejbola komandu veidošanos;

1.3. Nodrošināt spēlētājiem atbilstoša līmeņa sacensības;

1.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;

1.5. Iesaistīt jauniešu komandas, lai tās iegūtu spēļu pieredzi;

1.6. Noskaidrot labākās komandas Rīgas apkārtnē.

 

2. Sacensību dalībnieki

2.1. Sacensībās var piedalīties ikviena komanda, kura spēj nodrošināt finansiālās saistības un izpildīt nolikumā visus norādītos punktus (spēlētāju un komandas ģeogrāfiskā lokācija nav ierobežota);

2.2. Katra komanda savā pieteikumā drīkst pieteikt 15 spēlētājus;

2.3. Čempionātā nedrīkst piedalīties vīriešu Baltijas līgā pieteiktie spēlētāji;

2.4. Katrā komandā pieteikumā drīkst būt un spēlēt divi Nacionālās līgas 1.divīzijas spēlētāji un neierobežots skaits Latvijas Čempionāta 2.divīzijas vīriešu spēlētāji kā arī neierobežots skaits 1.līgas un Baltijas līgas sieviešu spēlētājas;

2.5. Komandas sākotnējais sastāvs jāiesniedz līdz 2018.gada 30.septembrim.

2.6. Komandas, kurām nav 15 spēlētāji pieteikumā var papildināt pieteikumu līdz apakšgrupu turnīra beigām. Par jaunu spēlētāja pieteikšanu pēc 30.septembra komandai jāinformē organizatorus nosūtot e-pastu uz janis@evl.lv, vismaz 1 dienu pirms spēles un par katru papildus spēlētāju jāiemaksā 10 EUR EVL nodibinājuma bankas kontā. Ja samaksa netiek veikta līdz spēles sākumam, spēlētājam nav atļauts piedalīties spēlē.

2.7. Play-off spēlēs drīkst piedalīties tikai tie Nacionālās līgas spēlētāji un Baltijas līgas spēlētājas, kuri ir piedalījušies vismaz 50% spēlēs līdz tam;

2.8. Komandas spēlē vienādas krāsas sporta formās ar spēlētāju numuriem gan uz vēdera, gan uz muguras.

2.9. Spēles laikā laukumā jābūt ne mazāk kā 3 sievietēm;

2.10. Sacensību sezonas laikā spēlētāji nedrīkst mainīt komandu.

2.11. Aizpildot pieteikuma anketu un piedaloties sacensībās dalībnieks apstiprina, ka tam nav iebildumu pret to, ka spēlētāja personīgie dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars, valsts) un fotogrāfijas tiek publicētas sacensību mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

3. Medicīniskais nodrošinājums

3.1. Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apstiprina komandas pieteikumā;

3.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.

 

4. Sacensību vadība

4.1. Sacensības organizē EVL nodibinājums, Reģ.nr: 40008226264;

4.2. Galvenais organizators – Jānis Stukuls

4.3. Tel. 26427173

4.4. Sacensību mājaslapa: riga.evl.lv

4.5. E-pasts: janis@raacv.lv

 

5. Sacensību laiks un vieta

5.1. Spēles notiek no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada maijam;

5.2. Spēles notiek sacensību vadības norādītajās sporta zālēs Rīgas pilsētas teritorijā;

5.3. Sacensības norisināsies nedēļas nogalēs - sestdienās un svētdienās pēc sabraukumu principa, kur katra komanda aizvadīs 2 līdz 3 spēles dienā (izņēmuma gadījumos var būt tikai 1 spēle dienā).

 

6. Izspēles sistēma

6.1. Notiks apakšgrupu turnīrs un izslēgšanas spēles sezonas beigās. Precīza izspēles sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikušos komandu skaita;

6.2. Katrai komandai garantētas vismaz 18 spēles;

6.3. Spēles spēlē līdz 2 uzvarētiem setiem, līdz 25 punktiem ar 2 punktu starpību, izšķirošajā setā līdz 15 punktiem ar 2 punktu starpību.

 

 

7. Sacensību noteikumi

7.1. Čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti. Tiek spēlēts līdz 2 uzvarētiem setiem;

7.2. Punktu skaitīšanas sistēma:

7.2.1. par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-0: uzvarētājs saņem 3 punktus; zaudētājs 0 punktu;

7.2.2. par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-1: uzvarētājs saņem 2 punktus; zaudētājs 1 punktu;

7.3. Apakšgrupu ietvaros, vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:

7.3.1. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības attiecīgajā posmā;

7.3.2. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.

 

 

8. Pieteikumi

8.1. Čempionātam komandas dalību var pieteikt līdz 15.septembrim elektroniski – janis@evl.lv. Nepieciešamā informācija - komandas nosaukums un komandas kapteiņa kontaktinformācija.

8.2. Komandas vārdiskais pieteikums jāiesniedz līdz pirmās spēles sākumam (obligāti jābūt spēlētāju parakstam, kas apliecina veselības stāvokļa atbilstību sporta sacensību slodzei). Pieteikumus sūtīt Excel formātā. Nepieciešamā informācija - vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars, spēlētāja pozīcija un spēlētāja formas numurs;

8.4. Komanda pilnībā ir pieteikusies, kad tiek samaksāta visa dalības maksa.

 

9. Dalības maksa

9.1. Dalības maksa čempionātam ir 415 EUR no komandas. Vismaz trešdaļa no dalības maksas ir jāiemaksā līdz 15.septembrim. Komandām, kuras nokavējušas pieteikšanās termiņu, dalība turnīrā tiek izlemta atsevišķi un dalības maksa noteikta 450 EUR no komandas.

9.2. EVL nodibinājuma bankas konts: Saņēmējs: EVL nodibinājums, Konta nr.: LV24HABA0551038810449, Banka: AS Swedbank, Reģ.nr: 40008226264.

9.3. Komandai izstājoties no čempionāta dalības maksa netiek atgriezta.

9.4. Par dalības maksas neapmaksāšanu nolikumā noteiktajā laika termiņā, sacensību organizatoriem ir tiesības noteikt soda naudu 10% apmērā no noteiktās dalības maksas.

 

10. Disciplinārās sankcijas

10.1. Komanda, kura neierodas uz sabraukumu vai spēli var turpināt dalību turnīrā iemaksājot vadības kasē soda naudu 50 EUR. Par spēli tiek piešķirts zaudējums;

10.2. Atkārtotas neierašanās gadījumā komanda tiek izslēgta no čempionāta;

10.3. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir piezīmi (pacelta sarkanā kartiņa), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 10 EUR apmērā. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam;

10.4. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir noraidījumu (vienlaicīgi pacelta sarkanā kartiņa un dzeltenā kartiņa vienā rokā), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 30 EUR apmērā par katru šādu gadījumu. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam;

10.5. Ja tiesnesis spēles laikā spēlētājam piešķir diskvalifikāciju (vienlaicīgi pacelta sarkanā kartiņa un dzeltenā kartiņa, katra savā rokā), attiecīgajai komandai vadības kasē ir jāiemaksā soda nauda 50 EUR apmērā. Šim spēlētājam aizliegts piedalīties turpmākajās spēlēs līdz brīdim, kad vadības kasē iemaksāta soda nauda. Gadījumā, ja komandai šajā dienā ir vēl otra spēle, soda nauda ir jāiemaksā līdz otrās spēles sākumam. Par papildus soda sankcijām (spēļu diskvalifikācija) un to apmēriem lems Disciplinārā Komiteja;

10.6. Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot vadības kasē 20 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta).

10.7. Ja komandā spēlē spēlētājs, kurš ir diskvalificēts vai nav pieteikts komandā vai neievēro kādu no šī nolikuma 2.punkta apakšpunktiem, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un 50 EUR soda nauda. Ja pretinieku (vai jebkurai citai komandai) ir aizdomas par kādas komandas spēlētājiem, lūdzam par to ziņot organizatoriem 48h laikā no spēles brīža (vēlams veikt „nelegālā spēlētāja” foto).

10.8. Jebkāda veida disciplināros spēlētāju un komandu pārkāpumus turnīra laikā izskata organizatori un/vai Disciplinārā Komiteja (kas sastāv no 10 komandu pārstāvjiem) un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu.

10.9. Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem Disciplinārajai Komitejai ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai arī komandu no tālākas dalības turnīrā.

10.10. Komandas spēlētāja, trenera vai kādas citas personas atrašanās pie komandas soliņa alkohola reibumā ir sodāma. Par soda sankcijām un to apmēriem lems Disciplinārā Komiteja.

 

11. Sacensību inventārs un tiesneši

11.1. Sacensību galvenais tiesnesis – Jānis Stukuls (26427173)

11.2. Spēles notiek ar Mikasa MVA 200 bumbām.

 

12. Rezultāti

12.1. Čempionāta nolikums, spēļu kalendāri un rezultāti ir pieejami riga.evl.lv.

 

13. Apbalvošana

13.1. Entuziastu volejbola līgas Rīgas čempionāta 1-3.vietu ieguvēji visās līgās tiek apbalvoti ar komandas kausu, medaļām un pārsteiguma balvām no atbalstītājiem;

13.2. Čempionāta labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

13.3. Mēnešu labākie spēlētāji tiek apbalvoti ar individuālām balvām.

13.4. Komandas ierašanās uz apbalvošanu ir obligāta.

 

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Jānis Stukuls
  26427173
  janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv