• VV 1 Vecumnieki 33
  2 MAPEI 26
  3 Mežotne 26
 • S1 1 Mārupe 32
  2 LSPA 26
  3 Lizums 18
 • S2 1 RVS/ND 30
  2 RSU 25
  3 Madona 22
 • V1 1 Krimulda 30
  2 LSPA 24
  3 Atoms 23
 • MIX 1 Filkuls 24
  2 Lokomotīve 21
  3 Madona 19

4. Latvijas Senioru volejbola čempionāts

sieviešu un vīriešu komandām

2019./2020.gada sacensību

NOLIKUMS

 

1. Mērķi un uzdevumi:

1.1. Sekmēt senioru volejbola attīstību valstī;

1.2. Popularizēt volejbolu, kā sporta veidu un aktīvu atpūtu jebkurā vecumā;

1.3. Izveidot un attīstīt senioru volejbola čempionāta saistītu sistēmu;

1.4. Nodrošināt senioru volejbola komandām atbilstoša līmeņa čempionātu;

1.5. Noskaidrot labākās senioru volejbola komandas Latvijā attiecīgajās vecuma grupās;

1.6. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.

 

2. Sacensību dalībnieki:

2.1. Sacensības notiek divās vecuma grupās vīriešiem un vienā vecuma grupā sievietēm šādā sadalījumā:

 • vīrieši 40+ (visiem spēlētājiem jābūt dzimušiem 1980.g. vai agrāk),
 • vīrieši 50 + (visiem spēlētājiem jābūt dzimušiem 1970.g. vai agrāk),
 • sievietes 35+(visām spēlētājām jābūt dzimušām 1985.g. vai agrāk).

2.2. Play-off spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri komandas sastāvā ir piedalījušies vismaz 50% spēlēs līdz tam. Par piedalīšanos spēlē tiek uzskatīta iziešana laukumā vai atrašanās uz rezervistu soliņa;

2.3. Vīriešu 50+ grupu komandu  spēlētājiem atļauts piedalīties arī 40+ grupas komandu  sacensībās . Katrā vecuma grupā drīkst pārstāvēt citu komandu (ja spēlētājs var to apvienot);

2.4. Sezonas laikā atļauts mainīt komandu tikai ar iepriekšējās komandas rakstisku piekrišanu (e-pasta formā uz janis@evl.lv  un seniori@volejbols.lv);

2.5. Aizpildot pieteikuma anketu un piedaloties sacensībās dalībnieks apstiprina, ka tam nav iebildumu pret to, ka spēlētāja personīgie dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, augums, svars, valsts) un fotogrāfijas tiek publicētas sacensību mājas lapā un sociālajos tīklos.

 

3. Sacensību vadība:

3.1. 4. Latvijas Senioru volejbola čempionātu (turpmāk tekstā Čempionāts) organizē EVL nodibinājums (turpmāk tekstā EVL) sadarbībā ar Latvijas volejbola federāciju (turpmāk tekstā LVF);

3.2. Čempionāta vadību nodrošina EVL vadības apstiprinātais Latvijas Senioru volejbola čempionāta koordinators (turpmāk tekstā- Čempionāta koordinators);

3.3. Par spēļu organizāciju sacensību posmos: tiesāšanu, norisi, rezultātu iesūtīšanu

Čempionāta koordinatoram atbild Čempionāta koordinators un spēļu kārtu organizējušās

vietas atbildīgā persona;

3.4. Čempionāta rezultātus Čempionāta koordinators paziņo EVL vadībai, kas nodrošina to ievietošanu interneta vietnē www.evl.lv līdz notikušās kārtējās spēļu kārtas otrās

darba dienas beigām.

 

4. Sacensību norises laiks:

4.1. Spēles notiks no 2019.gada novembra līdz 2020.gada aprīlim;

4.2. Sacensības notiek 4 (četros) vai 5 (piecos) posmos (pamatojoties uz pieteikto komandu skaitu):

1.posms notiks 2019.gada 23.novembrī,

2.posms notiks 2019.gada 7. vai 14.decembrī,

3.posms notiks 2019.gada 18.janvārī,

4.posms notiks 2019.gada 7.martā,

5.posms notiks 2019.gada 11.aprīlī.

(posmu skaits, datumi un izspēles sistēma var tikt mainīta atkarībā no pieteikto komandu skaita);

4.3. Sacensības norisināsies nedēļas nogalēs – sestdienās, pēc sabraukumu principa.

 

5. Izspēles sistēma:

5.1. Komandas izspēlē divu apļu turnīru katra ar katru;

5.2. Fināla posms. Noskaidro Latvijas Senioru volejbola čempionāta čempiona titula ieguvēju un pārējo vietu ieguvēj komandas pēc izslēgšanas spēļu sistēmas. Sistēma tiks precizēta pēc pieteikšanās termiņa beigām;

 

6. Sacensību noteikumi:

6.1. Čempionāta spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.

Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti. Visās kārtās spēles notiek līdz 2 uzvarētiem setiem, setā līdz 25 punktiem ar 2 punktu pārsvaru, 3. sets līdz 15 punktiem ar 2 punktu pārsvaru.

Katrā setā komanda drīkst izmantot 2 pārtraukumus un 6 maiņas;

6.2. Punktu skaitīšanas sistēma:

- par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-0, uzvarētājs saņem 3 punktus, zaudētājs 0 punktu,

- par uzvaru spēlē ar rezultātu 2-1, uzvarētājs saņem 2 punktus; zaudētājs 1punktu;

6.3. Vienāda punktu skaita gadījumā vietu secība tiek noteikta:

- pēc visu uzvarēto un zaudēto spēļu skaita attiecīgajā posmā,

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības attiecīgajā posmā,

- pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības attiecīgajā posmā,

- pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem attiecīgajā posmā;

6.4. Ja komanda neierodas uz spēlēm vai atsakās spēlēt kādu no spēlēm, komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:2 (0:25; 0:25). Pēc atkārtotas neierašanās komanda tiek diskvalificēta un visi rezultāti ar komandas piedalīšanos anulēti, kārtā, kurā komanda izdara pārkāpumu;

6.5. Latvijas Čempionātā uz spēli atļauts pieteikt 12 spēlētājus (ieskaitot vienu ”libero”),

treneri un komandas pārstāvi;

6.6. Visus šajā Nolikumā neregulētos vai papildināmos jautājumus risina EVL un Čempionāta koordinators.

 

7. Pieteikumi:

7.1. Pielikums Nr.1 - komandas pieteikums forma, sacensībām jāiesniedz elektroniski, ieskenētu ar visiem oriģinālajiem parakstiem uz e-pastu: seniori@volejbols.lv

līdz 22.10.2019., oriģinālu iesniedzot Čempionāta koordinatoram Čempionāta pirmajā posmā pirms sacensību pirmās spēles sākuma, kopā ar vārdisko pieteikumu (oriģinālu) forma Pielikumu Nr.2;

7.2. Pielikums Nr.2 -vārdiskais pieteikums 1 eksemplārā (oriģinālu ar visiem parakstiem) forma, jāiesniedz Čempionāta koordinatoram Čempionāta pirmajā posmā pirms sacensību pirmās spēles sākuma;

7.3. Pieteikumā (forma Pielikums Nr.2) jānorāda: spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas dati, augums, spēlētāja formas numurs un obligāti jābūt spēlētāju parakstiem (oriģināliem), kas apliecina katra spēlētāja atbildību par savu veselības stāvokli;

7.4. Pieteikumā (forma Pielikums Nr.2) jāuzrāda katras komandas kontaktinformācija un sekretārs, kas piedalīsies priekšsacīkšu spēļu tiesāšanā;

7.5. Jebkurā no posmiem spēlētājs drīkst būt pieteikts un spēlēt tikai tās komandas sastāvā no kuras sāka spēlēt pirmo sacensību spēli;

7.6. Papildus pieteikumu drīkst iesniegt pēc 1.posma. Pieteikumu var papildināt līdz 3 spēlētājiem, vienlaikus atsaucot 1-3 spēlētājus no iepriekšējā pieteikuma, ja kopējais skaits pārsniedz 14;

7.7. Papildus pieteikumu iesniegšanas pēdējais termiņš ir trīs dienas pirms Čempionāta

Fināla posma sākuma;

7.8. Katra komanda savā pieteikumā drīkst pieteikt 14 spēlētājus/jas, treneri un pārstāvi;

7.9. Pieteikumus ar savu parakstu apstiprina Čempionāta koordinators.

 

8. Finansiālie noteikumi:

8.1. Dalības maksa čempionātam ir 450 EUR no komandas vīriešu komandām un 360 EUR no komandas sieviešu komandām.

8.2. Dalības maksa tiek apmaksāta, ne vēlāk kā 15.11.2019, saskaņā ar EVL izrakstītu rēķinu;

8.3. Komandai izstājoties no čempionāta dalības maksa netiek atgriezta.

 

9. Komandu un dalībnieku pienākumi:

9.1. Katrā kārtā komandas treneris vai kapteinis uzrāda Čempionāta koordinatora apstiprināto pieteikumu Čempionāta koordinatoram vai attiecīgā spēļu posma organizējušās vietas atbildīgajai personai;

9.2. Komandām jāuzrāda dokuments/maksājums par naudas iemaksu kārtējā sacensību kārtā Čempionāta koordinatoram vai spēļu posma organizējušās vietas atbildīgajai personai;

9.3. Katram spēlētājam uz sabraukumu ir jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam, kuru pēc pieprasījuma jāuzrāda Čempionāta koordinatoram vai attiecīgā spēļu posma organizējušās vietas atbildīgajai personai;

9.4. Katrai komandai saviem komandas dalībniekiem jānodrošina vienota sporta forma (vienāda modeļa un krāsas sporta krekli ar labi redzamiem numuriem, kā arī LIBERO forma). LIBERO formai jābūt atšķirīgā kontrastējošā krāsā (Starptautisko volejbola noteikumu p.19.2.);

9.5. Spēļu posmu organizējušās vietas atbildīgajai personai, kuras laukumā notiek spēles, sporta zālē jānodrošina viss nepieciešamais inventārs, t.i., tiesneša paaugstinājums, tīkla augstuma mērītājs, labi saskatāms mehāniskais tablo, spēļu protokoli;

9.6. Sporta zālei ir jābūt sagatavotai sacensībām 35 minūtes pirms spēļu sākuma;

9.7. Katra komanda ir atbildīga par Čempionāta publicitātes veicināšanu un reklāmu savā pilsētā, rajonā, reģionā.

10. Medicīniskais nodrošinājums:

10.1. Katrs čempionāta spēlētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli dalībai čempionātā, ko apstiprina ar parakstu komandas pieteikumā;

10.2. Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko

palīdzību. Nepieciešamības gadījumā komandas pārstāvis nodrošina neatliekamās

medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.

 

11. Tiesneši:

11.1. Spēles tiesā Čempionāta koordinatora nozīmētie tieneši, bet spēļu sekretārus nodrošina attiecīgā posma mājnieku komanda. Tiesnešu un sekretariāta izmaksas apmaksā sacensību organizatori;

 

12. Bumbas:

Čempionātā spēlē ar FIVB apstiprinātajām Mikasa V200W, MIKASA MVA 200 vai MOLLTEN V5M5000 bumbām. Spēles tiesnesis, pirms katras spēles izlozē spēles bumbu, no tām, kuras piedāvā attiecīgās spēles komandas.

 

13. Disciplinārās sankcijas:

13.1. Ja komanda pirms spēles spēļu posma organizējušās vietas atbildīgajai personai (pēc pieprasījuma), neuzrāda Čempionāta koordinatora apstiprinātu Pielikumu Nr.2 un personu

apliecinošu identitātes dokumentu (pase, ID karte, a/v tiesības), spēles tiesnesim jāieraksta atzīme spēles protokolā. Spēļu posma organizējušās vietas atbildīgajai personai jāpaziņo Čempionāta koordinatoram pirmajā darba dienā pēc spēles, bet komandai, kura nav uzrādījusi minētos dokumentus, var tikt noteiktas soda naudas, ko lemj EVL un Čempionāta koordinators;

13.2. Visi Pielikumi ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa;

13.3. Par Nolikumā noteikto prasību neievērošanu EVL un Čempionāta koordinators, var lemt par komandas turpmāko dalību čempionātā.

 

14. Apbalvošana:

14.1. 1.-3.vietu ieguvēji 14 dalībnieki (12 spēlētāji + 2 oficiālas personas) visās vecuma grupās tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām komandas diplomiem;

Čempionāta uzvarētāji (sieviešu un vīriešu komandām) tiek apbalvoti ar:

Pirmā vieta: Komandai, kas izcīnījusi 1.vietu Čempionātā, tiek piešķirts tituls „ Latvijas Senioru volejbola čempionāta Čempions”;

14.2. Sezonas noslēgumā ir apbalvošanas ceremonija uz ko būs aicinātas visas komandas.

Apbalvošanas vieta, laiks un kārtība komandām tiks paziņota papildus, bet ne vēlāk, kā līdz Čempionāta fināla posma sākumam.

14.3. Čempionāta dalības maksa ietver apbalvošanas pasākuma organizatoriskos izdevumus un mūziku, bet ēdināšana un dzērieni pasākuma laikā par papildus samaksu. 

 

15. Kontakti.

15.1. 3. Latvijas Senioru volejbola čempionāta koordinators:

Anita Gulbe tālr. +371 27470740

Jānis Stukuls tālr. +371 26427173

15.2. e-pasts: seniori@volejbols.lv , janis@evl.lv. Visas elektroniskā pasta vēstules sūtīt uz ABĀM norādītajām e-pastu adresēm;

15.3. Adrese korespondences nosūtīšanai:

EVL nodibinājums, Dzirnavu iela 4-17, Rīga, LV-1010

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

 • Jānis Stukuls
  26427173
  janis@raacv.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

 • Haralds Apinis - 29359757
  haralds@entuziasti.lv